EDU program

 (níže verze v českém jazyce)

From the start we have always believed that good education is the future. This is why we are supporting it with better prices at our online store.
We offer discounted prices for schools and educational institutions making it possible to have access to hi-quality materials.

Discount for 2020: 10% on full products offer at our e-shop www.fillamentum.com

 

How take part in the offer:

 • Fill out THIS form
 • As soon as possible we will review it and answer with accepting or denying of the request
 • After accepting, you recieve info how to order and if you will need, we will be happy to answer all your questions

Who can join EDU program:

All organizations who are teaching, giving lectures, organize workshops, or otherwise providing education especially:

 • universities
 • high schools
 • primary schools
 • makerspaces
 • makers labs
 • hackerspaces 
 • extracurricular (robotics, 3D printing, prototyping)

Conditions: 

 • We will review each EDU account at the end of each year and judge if the discount is still valid for the institution (if it's still educational institution).
 • This way we can monitor if the EDU offer is being abused by an institution that ceased any education work. If this occurs we will cull the sale from the account. About this you will be warned before we do that so we can discuss possibilities.
 • At the end of the year, we reserve the right to change the conditions of our discount offer. If that happens, you will be informed by mail in advance.
 • This discount cannot be combined with other discounts.
 • Anytime you would like to exit EDU program, you can do this by sending us an email or by stopping ordering.

 

If you are not sure, that you belong to EDU program or do have any questions about it, don't hesitate to ask us by sending an email.

 

Od začátku jsme vždy věřili, že dobré vzdělání je budoucnost. Z tohoto důvodu jej podporujeme za lepší ceny v našem internetovém obchodě.
Školám a vzdělávacím institucím nabízíme zvýhodněné ceny, díky nimž mají přístup k vysoce kvalitním materiálům.

Sleva na rok 2020: 10% z plné nabídky produktů v našem e-shopu www.fillamentum.com

Jak se zúčastnit nabídky: 

 • Vyplňte tento formulář
 • Co nejdříve ho prozkoumáme a odpovíme přijetím nebo zamítnutím žádosti
 • Po přijetí obdržíte informace, jak objednat, a pokud budete potřebovat, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy

Kdo se může připojit k programu EDU:

Každý, kdo učí, přednáší, organizuje workshopy nebo jinak poskytuje vzdělávání, zejména:

 • vysoké školy
 • střední školy
 • základní školy
 • tvůrčí prostory
 • maker a hacker space
 • mimoškolní zařízení (robotika, 3D tisk, prototypování...)

Podmínky: 

 • Na konci každého roku zkontrolujeme každý účet EDU a posoudíme, zda je sleva pro danou instituci stále platná (pokud stále jde o vzdělávací instituci).
 • Tímto způsobem můžeme sledovat, zda není nabídka EDU zneužívána institucí, která ukončila jakoukoli vzdělávací činnost. Pokud k tomu dojde, zrušíme tento účet. O tom budete varováni před tím, než to uděláme, abychom mohli diskutovat o možnostech.
 • Na konci roku si vyhrazujeme právo změnit podmínky naší nabídky slev. Pokud k tomu dojde, budete o tom předem informováni e-mailem.
 • Tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevami.
 • Kdykoli chcete ukončit program EDU, můžete tak učinit zasláním e-mailu nebo zastavením objednávání.

 

Pokud si nejste jisti, že patříte do programu EDU nebo máte k tomu nějaké dotazy, neváhejte nás požádat zasláním e-mailu.