Privacy codex

*Verze v českém jazyce je níže

 

Codex (English version)

 1. We collect data only from:
 • from natural persons who have purchased goods or services with us,
 • from natural persons who have registered with us for the purpose of future purchase of some product, or from persons who would like to make use of some of our free product or service,
 • from natural persons whom you list as your contact person in our business partnership under a written contract concluded in our web interface (www.fillamentum.com),
 • from employees, co-workers, contractors, suppliers, other third parties.
 1. We never have, and we have no intention in the future; to gain contacts illegally, for example, by buying a database.
 1. We will protect the data we gain, and we will not share it illegally.
 1. Our employees will protect the personal data, they have entered into a non-disclosure agreement with us, and they get regular training – the same also applies to our contractors who work with us under contractual agreements.
 1. We will respect any rights of the subjects providing personal data.
 1. We will proceed to deletion without ado, and data will be anonymised.
 1. We will respect your choice to remain our customers but to opt-out of subscribing from our newsletter.

 

Kodex (Česká verze)

1. Osobní údaje shromažďujeme výhradně:

 • od fyzických osob, které u nás zakoupily zboží nebo produkt
 • od fyzických osob, které se u nás zaregistrovali z důvodů, že chtějí v budoucnu zakoupit nějaký produkt nebo od osob, které chtějí využít nějakého našeho zdarma poskytovaného produktu nebo služby
 • od fyzických osob, které uvedete jako svoje kontaktní osoby v rámci našeho smluvního vztahu, a to podle písemné smlouvy nebo smlouvy vytvořené na našem webovém rozhraní (www.fillamentum.com)
 • od zaměstnanců, spolupracovníků, kontraktorů, dodavatelů, jiných třetích stran.

2. Nikdy jsme nezískávali ani nebudeme získávat kontakty nelegální cestou jako například kupováním databází.

3. Námi získané osobní údaje budeme chránit a nebudeme je nezákonně postupovat.

4. Osobní údaje budou ochraňovat naši zaměstnanci, kteří mají podepsánu mlčenlivost a jsou pravidelně proškolování i naši zpracovatelé, kteří pro nás pracují na základě zpracovatelských smluv.

5. Budeme respektovat veškerá práva subjektu osobních údajů.

6. Výmaz budeme realizovat bezodkladně, data budou anonymizována.

7. Budeme respektovat Vaše přání zůstat našimi klienty, ale neodebírat naše newslettery.